Nieuws (29 augustus 2020):
Er zijn 5 nieuwe kindermomenten toegevoegd.

Volg mij op Twitter 

Toelichting bij serie rond De Wet

De serie over de tien geboden is gemaakt voor de morgendienst, voor tijdens het moment waarop in de liturgie de 10 geboden (of een ander wetsgedeelte) gelezen worden. Het kindermoment is bedoeld als vervanging van dat moment. Ik introduceerde het meestal ongeveer zo: "Op dit moment in de kerkdienst staan we 's morgens stil bij de wet van God. Meestal doen we dat door te luisteren naar de tien geboden. Eens in de maand doe ik het door samen met de kinderen stil te staan bij een onderdeel van Gods wet. Het is dus tijd voor het kindermoment."

Ik heb de kindermomenten over de tien geboden ook gebruikt in middagdiensten waarin via de Heidelberger Catechismus een gebod aan de orde kwam. Meteen na het kindermoment en het lied ging ik dan verder met de preek. Die preek maakte ik korter en paste ik aan aan wat in het kindermoment al aan de orde geweest was. Ik vond het een zeer werkbare combinatie.

De tien geboden zijn diepgaand. Elk kindermoment probeert de belangrijkste kern van het gebod duidelijk te maken. Daar kunnen best andere keuzes in gemaakt worden. Bij een paar geboden bied ik twee kindermomenten. Maar in principe zijn bij elk gebod vele kindermomenten te bedenken.

De serie bestaat uit drie delen:

  1. Algemeen - te beschouwen als een inleiding op het geheel van de tien geboden
  2. De tien geboden gebod voor gebod
  3. Extra – Met verdieping rond de wet van God, en met geboden uit andere bijbelgedeeltes dan de tien geboden.