Nieuws (29 augustus 2020):
Er zijn 5 nieuwe kindermomenten toegevoegd.

Volg mij op Twitter 

Praktische aanwijzingen

Wel of niet van tevoren kinderen vragen:

Als kinderen een rol krijgen in een kindermoment is het vaak wijs dat van tevoren aan ze te vragen, soms zelfs te oefenen. In de praktijk blijkt dat kinderen het leuk vinden om mee te doen, dus spontaan een vrijwilliger vragen of een kind aanwijzen gaat vrijwel altijd ook goed.

Open en gesloten vragen:

Ik wissel bewust open en gesloten vragen af. Open vragen kosten tijd, maar geven kinderen de gelegenheid in eigen woorden te zeggen wat ze van iets vinden. Dat geeft veel dynamiek, en soms verrassende antwoorden. Gesloten vragen zijn vaak ook retorische vragen, als vanzelf reageren de kinderen vaak al met ja of nee, knikken of schudden. Deze vragen houden de kinderen alert en betrokken. De open vragen betekenen voor degene die het kindermoment verzorgt: reageren, eventueel doorvragen, en vlot doorpakken als er geen reacties komen of als kinderen hele verhalen houden of er met hun antwoord helemaal naast zitten. Heel belangrijk: wees voorbereid op onverwachtse antwoorden en antwoorden waar de hele kerkzaal om in de lach schiet. Herhaal kort de antwoorden van de kinderen zodat de mensen in de zaal ze ook kunnen horen.

Zingen en/of gebed:

Ik vind het zelf het mooiste als de kinderen nog blijven zitten bij het afsluitende lied. Voorwaarde is dan wel dat ze het lied uit hun hoofd kennen, of dat ze vanaf hun plek de beamer kunnen zien. De liedtekst speciaal uitdelen kan ook, maar geeft waarschijnlijk veel onrust. Bij veel kindermomenten past het om te besluiten met een (kort) gebed. Veel van de voorgestelde liederen hebben ook het karakter van een gebed. Je kunt ook in plaats van het lied samen met de kinderen bidden.