Nieuws (29 augustus 2020):
Er zijn 5 nieuwe kindermomenten toegevoegd.

Volg mij op Twitter 

Legenda, toelichting bij de opbouw en lay-out van de kindermomenten

- Schuingedrukt na een '-' staan de aanwijzingen voor wat je moet doen

Zonder verdere markering (zoals deze zin) staat de tekst om te zeggen (vragen, uitleggen).

….................… = ruimte voor kinderen om antwoord te geven

→ = antwoord te geven door degene die het kindermoment verzorgt

De onderstreepte en genummerde titels van de onderdelen zijn alleen bedoeld voor het overzicht voor degene die het kindermoment verzorgt, ze zijn niet bedoeld om uit te spreken. Een kindermoment kan uit het hoofd geleerd worden mbv. deze onderstreepte titels.

[ ..] Tussen haakjes aanwijzingen voor tijdens het kindermoment.

GK = gezang uit Gereformeerd Kerkboek (de eerste zin van het lied staat vermeld, zodat makkelijk is uit te zoeken of het lied ook in andere bundels staat, bv. via www.juichtaarde.nl)

Ps = psalm, naar de telling van het Gereformeerd Kerkboek (als je een ander psalmboek gebruikt moet je soms even zoeken naar het nummer van het couplet dat bij het kindermoment past).

Schuingedrukt bij de liederen staat soms vermeld wat de link is met het kindermoment. Bijvoorbeeld (uit het kindermoment voor Kerst): 'GK 165 (Machtig God, sterke Rots; de rots is ook het lam)'.